ერთობა ყოველთვის წარმოადგენდა Tor-ის სიძლიერის წყაროს. ამ სულისკვეთებით შევქმენით Tor-პროექტში გაწევრიანების პროგრამა. ჩვენი მიზანია შევქმნათ გვერდში მდგომი ურთიერთკავშირი, ჩვენს არამომგებიან და კერძო დაწესებულებებს შორის, რომელთაც სურთ ჩვენი ტექნოლოგიებით სარგებლობა ან ჩვენი მიზნის მხარდაჭერა.

გაწევრიანდით

Join the Tor Project Membership Program and demonstrate your commitment to privacy online and become more deeply involved in the Tor community. Email us at giving@torproject.org to get started.

ჭკვალი ხახვის წევრები

Mullvad VPN

"Contributing to communities and organizations that really strive to improve privacy and integrity online is important for Mullvad. Unfortunately, there are very few. Those that understand privacy, actively work to improve anti-fingerprinting and to protect users against more advanced attacks are even fewer. We believe that the Tor Project is one such organization. We share their values when it comes to human rights, freedom of expression, anti-censorship and online privacy."

ვაიდეილია ხახვის წევრები

მწვანე ხახვის წევრები

გამოხატეთ ინტერნეტში პირადულობისადმი თქვენი მხარდაჭერა

When your organization joins the Tor Project’s Membership Program, you are demonstrating your commitment to privacy online and supporting Tor’s agility and development. In return, you become a closer part of our community with three specific benefits: access to our Onion Advisors group to help you integrate Tor into your product, inclusion in conversations and exclusive meetings with the Tor Project team to learn about what we are cooking at Tor, and public promotion of your membership. If you are interested in becoming a member, please reach out to us at giving@torproject.org.

წევრობის დონეები

წევრობის დონეებში სხვაობა გამოიხატება საჯაროდ გაშუქების კუთხით. შეტანილი წვლილის რაოდენობის მიუხედავად, ყოველი წევრი ისარგებლებს ერთნაირი უპირატესობებით: Onion-მრჩევლების მხარდაჭერით, Tor-ის საკუთარ პროდუქტში ჩასართავად და საუბრებში, დახურულ შეხვედრებში მონაწილეობის უფლებით Tor-პროექტის გუნდთან ერთად. Tor-ში, თითოეული ხახვი ძალიან გვიყვარს და ვაფასებთ, მაგრამ ჭკვალი უგემრიელესია!

ჭკვალი ხახვის წევრი

≥ $100,000 ყოველწლიურად

თქვენი დაწესებულების ლოგო საიტის ბმულითურთ და თქვენ მიერ გამოთქმულ, წვლილის შემოტანის აღმძვრელ მიზეზებთან ერთად, თვალსაჩინო ადგილას გამოჩნდება გაწევრიანების ჩვენს გვერდზე. აგრეთვე, გაშუქდება სოცქსელით, ღონისძიებებითა და სხვა მსგავსი საშუალებებით.

ვაიდეილია ხახვის წევრი

$50,000 - $99,999 ყოველწლიურად

თქვენი დაწესებულების ლოგო საიტის ბმულითურთ თვალსაჩინო ადგილას გამოჩნდება გაწევრიანების ჩვენს გვერდზე. აგრეთვე, გავაშუქებთ სოცქსელების მეშვეობით.

მწვანე ხახვის წევრი

$10,000 - $49,999 ყოველწლიურად

თქვენი დაწესებულების ლოგო საიტის ბმულითურთ თვალსაჩინო ადგილას გამოჩნდება გაწევრიანების ჩვენს გვერდზე.

ერთობა წარმოადგენს Tor-პროექტის გაწევრიანების პროგრამის გულს და თითოეული წევრიც ამ საზოგადოების ნაწილი უნდა გახდეს. შესაბამისად, ყველა უნდა იზიარებდეს Tor-ის ქცევის კოდექსს, სოციალურ მიზნებსა და ღირებულებებს.